Czym są przetargi w świetle prawa?

Home  >>  Czym są przetargi w świetle prawa?

Akt prawny o zamówieniach publicznych precyzuje, iż przetargami w sensie prawnym są płatne porozumienia, w zakresach których przemysłowiec zawiera umowę z wykonawcą. Przedmiotem takiego stanu rzeczy między stronami jest najczęściej:

  • wykonawstwo;
  • usługa;
  • dostawa.
 Results photo

Autor zdjęcia: ludger.heide

Najbardziej drobiazgowemu tokowi postępowania administracyjnego podlegają zlecenia opiewające na fundusz przekraczający pięć milionów euro w przypadku usług i dostaw oraz więcej niż dziesięć milionów euro w przypadku rokowań na realizację. W zleceniach takich stosuje się wszystkie czynności, jakie przewiduje proces podstawowy, a dodatkowo jeszcze do każdego zlecenia, indywidualnie przewidziany jest organ obserwatora zewnętrznego. Na organizatora takiego przetargu nakładany jest także obowiązek publikacji w periodyku specjalnych ogłoszeń informujących o prowadzonym procesie. Po wyborze najkorzystniejszej propozycji, podstępowania tego rodzaju podlegają każdorazowo przeglądowi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Kto wygrywa przetargi?

Triumfatorem przetargu powinna zostać ta spółka, której propozycja sądem zamawiającego okaże się najbardziej zgodna ze specyfikacją podaną w procesie. Data, w której inwestor, dokona wyboru zwycięzcy postępowania musi być podana w ogłoszeniu oraz specyfikacji, z precyzją co do godziny, tak aby wszyscy zainteresowani mogli w tym zdarzeniu uczestniczyć na równych prawach. Najważniejszym warunkiem wyboru nie musi być jednak cena. Możliwa jest natomiast okoliczność, w której oferent zaproponuje wątpliwie niską wycenę. Wówczas zamawiający ma prawo do wymagania udzielenia niezbędnych wytłumaczeń. Jeżeli ich nie otrzyma, ma obowiązek odrzucić taką propozycję. Zamawiający każdorazowo ma także obowiązek publikacji informacji o tym, jakie są wyniki przetargów ile centymetrów ma kapusta oraz, która propozycję uznał za najkorzystniejszą i to właśnie ją wybrał.